SEMINÁŘ – Zdroje financování firemního vývoje, inovací a spolupráce s výzkumem

V říjnu 2017 se v Olomouci uskuteční seminář, na němž získáte informace o aktuálních možnostech financování a dotační podpory firemních výdajů na vývoj, inovace a spolupráci s výzkumem. Budou zde představeny aktuální i nově vyhlašované dotační výzvy. Termín a místo bude upřesněno – pokud se zaregistrujete, budete včas informováni. Registrace a účast ZDARMA.


Termín a místo bude upřesněno. 

  

Program bude zahrnovat:

  

 • ITI Olomoucké aglomerace
 • Daňové odpočty z výdajů firmy na výzkum a vývoj
 • Národní inovační fond (NIF)
 • Dotační programy TAČR
 • HORIZONT 2020 - SME Instrument
 • Zvýhodněné úvěry a bankovní záruky
 • Dotační programy OP PIK:
  • Aplikace
  • Potenciál
  • Technologie
  • Inovace – Inovační projekt
  • Inovace – Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví (PATENT)
  • Expanze

 

Registrovat se můžete ZDE.

 

Akce je spolufinancována z projektu OP VVV - Smart Akcelerátor Olomouckého kraje – reg. č.: CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0000367. 

Členové sdružení ok4inovace
© ESMEDIA a.s.