SEMINÁŘ – Zdroje financování firemního vývoje, inovací a spolupráce s výzkumem

Máte v úmyslu:

-          vyvinout nový produkt a úspěšně jej prodávat?

-          inovovat prodávané výrobky a zlepšit tak jejich technické či uživatelské parametry?

-          vyřešit technické problémy a zlepšit jakost a trvanlivost vašich výrobků?

-          vybudovat nové nebo rozšířit stávající vývojové oddělení?

-          spolupracovat s univerzitami či jinými výzkumnými institucemi na inovačních projektech?

-          rozběhnout novou divizi nebo firmu (start-up) k realizaci inovačního podnikatelského záměru?

 

Chybí vám pro tyto vaše záměry finanční zdroje?

 

Blíží se KONEC OBDOBÍ, kdy můžete čerpat některé DOTACE!

 

Sdružení OK4Inovace vás proto zve ve spolupráci s partnery, VTP UP a Okresní hospodářskou komorou v Olomouci na informační seminář:

 

ZDROJE FINANCOVÁNÍ FIREMNÍHO VÝVOJE, INOVACÍ A SPOLUPRÁCE S VÝZKUMEM,


který se uskuteční dne 24. listopadu 2017 od 9:00 hod. v kongresovém sále budovy Krajského úřadu Olomouckého kraje, Olomouc, Jeremenkova 40a. 

 

 

Program bude zahrnovat:

 

  • Programy OP PIK podpory firemního vývoje a inovací (Agentura pro podnikání a inovace)
  • ITI Olomoucké aglomerace – zvýhodněný přístup k dotacím z OP (Mag. města Olomouce)
  • Národní inovační fond (NIF) – rizikový kapitál pro začínající inovativní podnikatele (MPO)
  • Dotace Technologické agentury ČR a CI pro inovativní firmy a start-upy (CzechInvest)
  • Program INOSTART - záruky za úvěry začínajícím podnikatelům (Erste Grantika Advisory)
  • SME Instrument – evropský dotační program pro excelentní start-up projekty (JIC)
  • Zvýhodněné daňové odpočty firemních nákladů na výzkum a vývoj (SmarTech Solution)

 

 

Účast je pro registrované účastníky ZDARMA.

 

Registrujte se nejpozději do ÚT 21. 11. 2017 pomocí registračního formuláře ZDE

 

 

 

Akce je spolufinancována z projektu OP VVV - Smart Akcelerátor Olomouckého kraje – reg. č.: CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0000367. 

 


Dokumenty ke stažení

.pdf Pozvánka a program


Členové sdružení ok4inovace
© ESMEDIA a.s.