OK4Inovace

OK4Inovace je zájmovým sdružením právnických osob založeným v roce 2011 za účelem realizace Regionální inovační strategie Olomouckého kraje (RIS) a podpory vzniku, rozvoje a komerčního uplatnění inovací vytvářených ve firmách i výzkumných institucích.

 

Sdružení je zapojeno též do dalších aktivit na podporu hospodářského rozvoje olomouckého regionu, realizuje např. projekty ke zlepšování vzdělávání v regionálním školství.

 

OK4Inovace také coby tzv. výkonná jednotka zaštiťuje realizaci projektu Smart Akcelerátor Olomouckého kraje, jenž je součástí tzv. RIS3 strategie.

 

Naším cílem je hospodářský rozvoj Olomouckého kraje a růst znalostní ekonomiky představující:

 

  • Vyšší konkurenceschopnost a objem exportu firem

  • Inovační produkty prodávané do Evropy a do světa

  • Výzkumné výsledky úspěšně uplatněné v praxi

  • Méně nezaměstnaných absolventů škol

  • Region lákající investory a špičkové odborníky

 

Členy sdružení jsou Olomoucký kraj, Statutární město Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, Vysoká škola logistiky, Nadační ústav regionální spolupráce a klastr MedChemBio.

 

Členové sdružení ok4inovace
© ESMEDIA a.s.