Workshop – Spolupráce s ESA

Zveme Vás na workshop představující různé možnosti zapojení do projektů a možnosti spolupráce s Evropskou vesmírnou agenturou (ESA). Jde o různé druhy spolupráce v několika projektech:


  • Nabídnete vaše technologie pro využití ve vesmírných aplikacích.
  • Využijete nové technologie, materiály a postupy vyvinuté v ESA či u jejich partnerů pro vaše produkty.
  • Dokončíte vývoj vašeho produktu díky navázané inovační spolupráci s ESA či jejími partnery.
  • Získáte podporu pro váš start-up projekt vyvíjející technologie využitelné ve vesmírných aplikacích.
  • Zapojíte se do mezinárodní sítě rozvíjející prostřednictvím vzdělávacích aktivit spolupráci mezi VaV pracovišti a firmami směrem k podpoře spin-off firem či start-upů.
  • Zapojíte se do tvorby výukových témat s využitím témat vesmíru – ke zvýšení motivace žáků pro studium technických a přírodovědných předmětů.

 

Akce se bude konat v úterý 28. 3. 2017 od 9:30 hod. v Olomouci, kongresový sál budovy Krajského úřadu Olomouckého kraje, 1. patro, Jeremenkova 40a, 779 00.

 

 

PROGRAM:


09:30 – 10:00    Prezence 


10:00 – 10:05    Zahájení a úvod
Kamil Krč, MBA, ředitel – OK4Inovace


10:05 – 10:15    Kosmické aktivity České republiky
Ing. Karel Dobeš, Vládní zmocněnec pro spolupráci s GSA a vedoucí české delegace do ESA, Ministerstvo dopravy České republiky

Úvodní informace ke kosmickým aktivitám a spolupráci ČR s Evropskou vesmírnou agenturou.


10:15 – 11:15    Představení služeb ESA Technology Transfer Network
Ing. Pavel Habarta, ESA Technology Transfer Broker, TC AV ČR

ČR již druhým rokem participuje v síti Evropské kosmické agentury (ESA) pro technologický transfer. Pro český trh je kontaktním brokerem Ing. Pavel Habarta z Technologického centra AV ČR. Jeho práce zahrnuje jednak nabízení českých technologií, které mají původ ve vesmírném programu, zejména západnímu evropskému trhu, ale rovněž se snaží představit zahraniční technologie českým subjektům. Snahou je využít dosažené drahé kosmické technologie na zemi v každodenním životě. Vstup bude doplněn krátkým videozáznamem, představením dostupných databází a stručnou informací o možnostech zapojení do aktivit sítě. V neposlední řadě budou představeny dobré praxe a dostupné formy financování projektů.


11:15 – 11:30    Dotazy a diskuze


11:30 – 11:45    Přestávka na občerstvení


11:45 – 12:45    Představení služeb ESA BIC Prague
Mgr. Marek Aldorf, Programový manažer ESA BIC Prague – CzechInvest

Prezentace podnikatelského inkubátoru pro podporu začínajících firem (start-ups) orientovaných na pozemní využití kosmických technologií a systémů. Bude zahrnovat také seznámení účastníků s programem, ESA BIC Prague, příkladem úspěšného startupu, startupového ekosystému v oblasti kosmických aktivit, popisem aktuálního stavu inkubátoru a startupů v ESA BIC Prague.


12:45 – 13:00    Představení projektu Evropské komise – Copernicus Academy Network
doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D., Koordinátorka regionální spolupráce – Pedagogická fakulta UPOL

Představení sítě, jejímž úkolem je zejména příprava vzdělávacích aktivit (vzdělávací programy, výukové materiály, trénink dovedností) vedoucích ke zvyšování povědomí o výsledcích projektu Copernicus a rozvoji potřebných dovedností a přípravě spolupráce vědecko-výzkumných pracovišť a firem při využití výsledků projektu směrem k podpoře spin-off firem či start-upů. Pedagogická fakulta Univerzity Palackého vstoupila do sítě prostřednictvím konsorcia ESERO a v současné době buduje síť lokálních partnerů, kteří se do spolupráce CAN zapojí v rámci regionu.


13:00 – 13:15    Představení projektu ESA –  European Space Education Resource Office (ESERO)      

doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D., Koordinátorka regionální spolupráce – Pedagogická fakulta UPOL

Představení projektu ESERO (European Space Education Resource Office), který je hlavním vzdělávacím projektem Evropské vesmírné agentury (ESA) k podpoře primárního vzdělávání
v Evropě, realizovaný prostřednictvím sítě center členských zemí ESA. Posláním projektu ESERO je využití témat vesmíru ke zvýšení motivace žáků pro studium technických a přírodovědných předmětů. Buduje kompletní portfolio výukových programů (sdílených napříč Evropou) a šíří je do škol především prostřednictvím akreditované výuky pedagogů. V České republice je kancelář ESERO realizována konsorciem vzdělávacích a vědeckých institucí ve složení:  SCIENCE IN s.r.o. a Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlova v Praze, Astronomický ústav AV ČR v.v.i., České vysoké učení technické v Praze, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, iQLandia o.p.s. a Vzdělávací centrum TEREZA.


13:15 – 13:30    Závěrečné dotazy a diskuze


13:30                Ukončení akce

 

 

V případě zájmu se registrujte ZDARMA pomocí registračního formuláře zde:

http://www.akce4inovace.cz/udalost/workshop-spoluprace-s-esa/


Registrovat se musí každá osoba zvlášť.

Jelikož je kapacita míst omezena, registrujte se nejpozději do 21. 3. 2017.Dokumenty ke stažení

.pdf Pozvánka a program


Členové sdružení ok4inovace
© ESMEDIA a.s.