Seminář k SOČ - 1. část

Ve čtvrtek dne 22. října 2015 se v prostorách Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (Žižkovo nám. 5, Olomouc), již druhým rokem, uskuteční první část semináře k SOČ (Středoškolská odborná činnost), jehož organizátory jsou sdružení OK4Inovace a Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Partnerem této akce je Krajská komise SOČ.

 

Seminář je určen pro studenty středních škol, a to jak pro studenty, kteří se již věnovali odborné činnosti v rámci vyhlašovaných středoškolských soutěží, tak i pro studenty – začátečníky, kteří ještě nemají s tvorbou odborné práce zkušenost. Dále je seminář určen pro pedagogické pracovníky, konzultanty a vedoucí prací SOČ. Seminář povedou pedagogové vysokých a středních škol, případně odborníci ze sféry výzkumu a odborné praxe. Budou věnované základům odborné práce, metodám výzkumu, vyhledávání informací pomocí internetu, zásadám zpracování získaných dat a poznatků, zásadám úspěšné prezentace výsledků odborné činnosti za použití didaktické techniky, základům rétoriky, asertivity a dalším aspektům vědecké a odborné práce. Druhá část semináře proběhne 12. listopadu 2015.

 

Více informací k soutěži naleznete na webových stránkách http://www.soc.cz/o-soc

Členové sdružení ok4inovace
© ESMEDIA a.s.