Předmět činnosti

Předmětem činnosti sdružení je:

 • podporovat inovace v celém jejich procesu – od dlouhodobého vytváření prostředí vhodného pro jejich vznik až po jejich realizaci a především komerční využití
 • vytvářet vhodné nástroje pro podporu inovačních procesů
 • koordinovat aktivity a činnosti realizované v rámci Regionální inovační strategie Olomouckého kraje a zajišťovat její aktualizaci
 • navazovat partnerství, členství a spolupráci
 • zakládat a spoluzakládat nové firmy
 • aktivně se účastnit vzdělávání, vědy, výzkumu a podnikání
 • monitorovat legislativu a politiku v oblastech týkajících se inovací a aktuálně informovat členy sdružení o zásadních změnách či vývoji
 • získávat finanční prostředky na činnost a na podporu inovací a inovačních procesů
 • organizovat školení a stáže
 • propagovat inovace, zejména organizováním cílených propagačních akcí - seminářů, workshopů, konferencí, výstav, prezentací apod.
 • publikační činnost
 • provádět lobbying za prosazování inovací
 • podílet se na vytváření koncepcí a strategií
 • dle svých možností poskytovat odborné i organizační zázemí, především členům sdružení
Členové sdružení ok4inovace
© ESMEDIA a.s.