Konstruktéři se seznámili se světovou metodou usnadňující vývoj

V Olomouci se dne 24. května 2017 sešla třicítka konstruktérů, technických ředitelů a dalších odborných pracovníků a manažerů firem z Olomouckého regionu, které se zabývají vývojem nových nebo zlepšováním stávajících výrobků.  Sdružení OK4Inovace zde pořádalo seminář nazvaný: Workshop TRIZ – metodika systémového a tvůrčího řešení inovačních problémů pro usnadnění technického vývoje. Seminář účastníkům přiblížil metodu TRIZ, která vznikla analýzou 200 tisíc patentů.

 

Metoda umožňuje díky systematickému přístupu k analýze inovačních problémů a pomocí metodického postupu s využitím seznamu čtyřiceti prokázaných principů tvorby inovací zrychlit proces technického vývoje a nalézt neotřelá a skutečně inovativní řešení. Anebo efektivněji a rychleji vyřešit technické a uživatelské problémy ve výrobcích. Proto ji využívají nejen menší inovativní firmy, ale i světově významné společnosti jako Boeing, General Electric, Rolls-Royce, Intel, NASA, Johnson & Johnson, IBM, Siemens nebo Procter and Gamble.


„Workshop byl rozhodně přínosný, bylo dobré si uvědomit, že pro něco tak komplexního a těžko uchopitelného, jako jsou inovace, existuje metodika, která inovační proces dokáže směrovat a systémově řídit“, uvedl jeden z účastníků, Josef Doleček, který působí na pozici Testing & Development Manager ve společnosti Henniges Automotive.

 

Seminář vedl doc. Bohuslav Bušov – dlouholetý lektor a garant metodiky TRIZ pro Českou republiku a Slovensko. Přednášel zde ovšem i Nikolai Spakovsky – světový odborník na metodu TRIZ, který s jejím praktickým nasazením pomáhal například v Koreji ve společnosti Samsung.

 

Účastníky semináře překvapila propracovanost celé metodiky a její praktická využitelnost, což přednášející znázornili na mnoha příkladech z praxe. Pochopit a naučit se metodu není úplně jednoduché, ale firmy, které do osvojení metody TRIZ investují čas a úsilí, jsou následně ve svých inovačních aktivitách daleko efektivnější. S vynaložením nižších finančních a časových nákladů tak dosáhnou mnohem výraznějších výsledků. Což se projeví na kvalitě produktů i větší spokojenosti zákazníků. Zejména pro společnosti působící v technologicky náročných oborech, které chtějí být dlouhodobě konkurenceschopné a ziskové je metoda důležitým a velmi užitečným nástrojem.

 

Vedoucí prototypové dílny ve společnosti WANZL, Petr Nezval, sdělil: „Z workshopu jsem si odnesl zajímavé poznatky ve využití metody pro určení problému a jak jej řešit. Získal jsem nový pohled na řešení problémů vznikajících při používání výrobků u zákazníka. Tato metoda je náročná na zvládnutí jak pro jedince či tým, tak i pro samotnou firmu. Ovšem na druhou stranu při zvládnutí vstupní náročnosti je přínos větší než počáteční investice času a úsilí. Z dlouhodobého hlediska lze tímto uvést ve firmě malý a přínosný pokrok ke zlepšování produktů pro zákazníka, a tím je firma vždy o krok před konkurencí.“

 

Reakce účastníků ukázaly, že metodu je možné uplatnit nejen ve vývoji inovačních produktů, které jsou následně sériově vyráběny, ale také při realizaci investičně náročných zakázek v kusové výrobě. Vedoucí konstrukce firmy CAZER, Jan Hajn, k tomu uvedl: „Jako konstruktér jednoúčelových strojů využívám dílčí poznatky z metodiky TRIZ již nějakou dobu, ale po tomto workshopu se mi propojily v celek a tak najednou vidím, že TRIZ má v sobě mnohem větší potenciál, než jaký jsem dosud sám odhalil!“

 

Nasazení a využívání metody TRIZ usnadňuje počítačová podpora v podobě znalostního (expertního) systému Goldfire Innovator. Jeho role při využití metody byla na semináři stručně popsána.

 

Sdružení OK4Inovace, které workshop uspořádalo, jej chce vzhledem k velmi pozitivním reakcím účastníků v dohledné době zopakovat. A zařadit jej tak na seznam svých dalších, opakovaně pořádaných úspěšných akcí a projektů, jejichž cílem je pomoci firmám s inovačním potenciálem působícím v Olomouckém kraji k rozvoji jejich inovačních aktivit a vyšší konkurenceschopnosti. Tyto akce jsou pro účastníky zdarma, neboť jsou hrazeny z dotačních prostředků projektu „Smart Akcelerátor Olomouckého kraje“, jehož odbornou realizaci zajišťuje OK4Inovace pro příjemce dotace – Olomoucký kraj.

 
Dokumenty ke stažení

.pdf Tisková zpráva


Členové sdružení ok4inovace
© ESMEDIA a.s.