Jak podat žádost o dotaci v ITI

Statutární město Olomouc zveřejnilo na webových stránkách ITI OA návod pro podnikatele, jakým způsobem podat žádost v ITI.

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR jako řídicí orgán vyhlásí výzvy pro ITI, dle harmonogramu: http://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2017/harmonogram-vyzev-op-pik-pro-rok-2017--222451/. Výzvy budou koncipovány jako průběžné (3/2017 – 2/2018) a budou vycházet z parametrů výzev pro individuální projekty. Pro výzvy ITI byla nastavena minimální bodová hranice, kterou musí integrované projekty dosáhnout, aby mohly být podpořeny.  Výzvy by měly být vypsány pro celou aglomeraci (bez dalšího omezení místa realizace). Pro Olomouckou aglomeraci budou v roce 2017 vypsány tyto výzvy:

 

Program podpory

Opatření ITI

Alokace výzvy

mil. Kč

Minimální bodová hranice přípustnosti

Výzva ŘO pro ITI bude vycházet z výzvy ŘO pro individuální projekty č.:

Školicí střediska

1.2.2

60

62

2

Technologie

1.3.1

35

88

4

Nemovitosti

1.4.1

300

76

2

Služby infrastruktury

2.2.1

262

67,5 (bude upřesněno)

3

Potenciál

2.3.1

150

72

3

Aplikace

2.3.1

80

65

3

Inovace – Inovační projekt

2.3.1

240

69

3

Inovace – Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

2.3.1

30

neprobíhá bodové hodnocení

2

 

Více informací čtete na http://www.olomoucka-aglomerace.eu/aktuality/20787

Členové sdružení ok4inovace
© ESMEDIA a.s.