GDPR

Zpracování osobních údajů v souladu s GDPR – OK4Inovace

 

Sdružení OK4Inovace oslovuje představitele (fyzické osoby) organizací, pro něž připravuje a realizuje různé akce a projekty, se Žádosti o souhlas se zpracováním osobních údajů, aby tak byly naplněny podmínky zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) a v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR). Zde jsou k dispozici informace o zpracování těchto údajů:

 

1. Poskytnutím souhlasu (na základě Žádosti o souhlas se zpracováním osobních údajů) udělujete souhlas sdružení OK4Inovace, se sídlem Jeremenkova 1211/40b, 779 00 Olomouc, IČ: 72555149, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl L, vložka 12288 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) a v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) zpracovával tyto osobní údaje:

 

-       jméno a příjmení, titul

-       název společnosti

-       e-mail

-       telefonní číslo

-       funkce

 

2. Jméno, příjmení, titul, název společnosti, telefonní číslo, e-mail a funkci je nutné zpracovat za účelem možnosti kontaktování s pozvánkou na pořádané akce, informováním o prováděných aktivitách nebo se žádostí o zapojení do připravovaných projektů. Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu 3 let.

 

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu s odvoláním souhlasu na e-mailovou adresu info@ok4inovace.cz nebo zasláním dopisu na poštovní adresu; OK4Inovace, Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc.

 

4. Vezměte prosím na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

-          vzít souhlas kdykoliv zpět,

-          požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

-          požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

-          vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

-          požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

-         v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Členové sdružení ok4inovace
© ESMEDIA a.s.