Další aktivity

Sdružení OK4Inovace je mimo přípravy a realizace inovačních nástrojů zapojeno i do dalších aktivit. Jde zejména o zapojení sdružení do aktivit s cílem zajištění mimoregionálních zdrojů financování rozvoje ekonomiky:

 

RIS3 strategie (S3)

Připomínkové a návrhové řízení pro analytickou i návrhovou část regionálního anexu, ve spolupráci s Krajským S3 manažerem a Odborem strategického rozvoje Krajského úřadu Olomouckého kraje. Návrh konkrétních nástrojů a aktivní účast na inovačních platformách. Účast v pracovních skupinách, vypracované vstupy do analýzy (vč. statistických dat) a regionálního anexu, navržené fiše na 8 projektů.

 

OK4Inovace je realizační výkonnou jednotkou a smluvním partnerem Olomouckého kraje pro projekt "Smart akcelerátor Olomouckého kraje".ITI Olomoucké aglomerace

Účast v pracovních skupinách, vypracované vstupy do strategie, navržené fiše na 9 projektů.

 

 

Dále sdružení vyvíjí doplňkové aktivity mj. v rámci inovací vzdělávání s cílem vyměnit si zkušenosti a sjednotit úsilí různých regionálních aktérů:

 

Konference Inovace vzdělávání

Každoroční konference k setkání zástupců škol, zaměstnanavatelů, neziskových a zájmových organizací i místní a regionální správy. Představení realizovaných nástrojů a projektů ve vzdělávání; diskuze nad problémy a možnostmi řešení inovací výchovy a vzdělávání; posílení spolupráce mezi školami a zaměstnavateli s cílem řešení nedostatku kvalitních absolventů technických profesí; koordinace spolupráce mezi aktéry.

 


Pracovní skupina pro vzdělávání

Sdružení OK4Inovace vytvořilo z důvodu nedostatku kvalifikovaných lidských zdrojů v regionu pracovní skupinu na téma vzdělávání. Tato pracovní skupina je složená ze zástupců veřejné správy, podnikatelů a všech úrovní škol ve vzdělávacím systému. Pracovní skupina má dva hlavní cíle:

 

Cíl 1: Potřební absolventi – větší sladění požadavků trhu práce s absolventy škol v regionu.

Cíl 2: Výchova k podnikání – vychovávat k většímu zájmu o založení vlastního podnikání.

 

Zápisy z jednotlivých zasedání naleznete níže:

 

.docx Zápis ze schůzky pracovní skupiny vzdělávání dne 29. 4. 2013
.docx Zápis ze schůzky pracovní skupiny vzdělávání dne 16. 5. 2013
.docx Zápis ze schůzky pracovní skupiny vzdělávání dne 6. 6. 2013
.docx Zápis ze schůzky pracovní skupiny vzdělávání dne 16. 7. 2013
.docx Zápis ze schůzky pracovní skupiny vzdělávání dne 6. 8. 2013
.pdf Zápis ze schůzky pracovní skupiny vzdělávání dne 1. 10. 2013
.pdf Zápis ze schůzky pracovní skupiny vzdělávání dne 18. 11. 2013
.pdf Zápis ze schůzky pracovní skupiny vzdělávání dne 23. 6. 2014
.pdf Zápis ze schůzky pracovní skupiny vzdělávání dne 23. 11. 2015
.pdf Zápis ze schůzky pracovní skupiny vzdělávání dne 14. 3. 2016
.pdf Zápis ze schůzky pracovní skupiny vzdělávání dne 29. 11. 2016
.pdf Zápis ze schůzky pracovní skupiny vzdělávání dne 14. 9. 2017


Členové sdružení ok4inovace
© ESMEDIA a.s.